இஸ்ரேல், காசாவின் கூகுள் படங்கள் ஏன் மங்கலாக தெரிகின்றன?

  • கிறிஸ்டோபர் கில்ஸ் மற்றும் ஜேக் குட்மேன்
  • உண்மை பரிசோதிக்கும் குழு

கூகுள்

மக்கள் அதிகமாக உள்ள காசா, கூகுள் வரைப்படத்தில் மங்கலாக தெரிவது ஏன்?

இதை, பொதுவெளியில் கிடைக்கப்பெறும் தகவல்களை கொண்டு (open source), வரைபட தகவல் உட்பட, ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளும் ஆய்வாளர்கள் தெரியப்படுத்துகின்றனர்.

இம்மாதிரியாக படங்கள் மங்கலாக தெரிவதனால் தாக்குதல்கள் மற்றும் சேதங்களை கணக்கிடுவது கடினமாக உள்ளது என்றும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

“இஸ்ரேல் மற்றும் பாலத்தீனத்திலிருந்து அதிக ரிசல்யூஷன் கொண்ட செயற்கைக்கோள் புகைப்படங்கள் கிடைக்காதது எங்களுக்கு பெரும் பின்னடைவாக உள்ளது.” என ஆராய்ச்சியாளர் சமீர் தெரிவித்துள்ளார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *